Vi ser her bilder fra Brødrene Hals sin pianofabrikk som hadde stor betydning for utbredelsen av pianoet i Norge.

Fabrikken ble grunnlagt av Karl Hals (1822-98) den 3.november 1847 i Christiania. (klikk på bildene)Dette pianoet  har byggenummer 58 og er produsert et av de første årene firmaet var i virksomhet.

Brødrene Karl og Peter Hals fra Sørum gikk i snekkerlære, og etter endt læretid utdannet de seg videre innen pianoproduksjon ved pianofabrikker i Danmark, Tyskland og Frankrike.

I 1847 startet de egen pianofabrikk i Christiania. Det første året firmaet var i virksomhet hadde de bare en ansatt utenom brødrene selv, men utvidet raskt, og i 1866 hadde de 36 mann i arbeid. Da hadde de levert 1900 pianoer.

I 1856 kjøpte firmaet tomt og fikk oppført fabrikkbygning i Stortingsgaten, der Hotell Continental ligger i dag. I 1880 ble Hals' konsertsal i Christiania innviet med en konsert hvor Johan Halvorsen dirigerte sin 4. rapsodi tilegnet Hals.

Fra 1887 til 1908 drev Brødrene Hals også musikkhandel, -forlag og konsertbyrå. Bedriften spilte en viktig rolle både i norsk håndverks- og musikklivs historie. På det meste var det ansatt rundt 100 personer i bedriften. I 1918 hadde de produsert mer enn 24 000 instrumenter, både pianoer og flygler. I 1925 ble Brødrene Hals overtatt av firmaet Grøndahl.


%1CAPTION_18%
%1CAPTION_32%