Det er skrevet mer musikk for piano enn for noe annet instrument. Likevel er pianoet et relativt nytt instrument, både i hjemmet og i konsertsalene. Det mangesidige pianoet ble utviklet på 1700-tallet, da cembaloet ble ansett for å være altfor begrenset. Cembaloet, som var den tidens dominerende tangentinstrument, får lyd ved at strengene klimpres når det spilles på tangentene, og tonestyrken påvirkes stort sett ikke av trykket fra fingeren. Pianostrengene, derimot, slås an av en filtkledd hammer, med en kraft som er direkte relatert til fingerens anslag på tangenten. Pianisten får derved nesten ubegrensede muligheter til å variere spillet, og dette er hemmeligheten bak instrunentets popularitet.


Bilde 1

større bilde

Bilde 2

større bilde

Bilde 3

større bilde

Cembalo 1650-1750

Bartolomeo Cristofori fra Frirenze oppfant pianoet, og tidlig på 1700-tallet utviklet han det til et teknisk høyt nivå.

En ny musikalsk tidsalder med nye klangidealer og

et nytt «claveer».

De første pianoer til Norge,

desember 1779


Les mer


Les mer

Les mer